Üst menüde yer alan konuların kapsamına girmeyen web sayfaları ve bağlantı adreslerine burada yer verilecektir. Eğitim-öğretim, mühendislik ve teknoloji ile ilgili konular genelde burada yer alacaktır.

Bu kısmın düzenlemesi devam etmektedir...