YAYIN LİSTESİ  - Tüm yayınların bir listesini PDF olarak indirmek için tıklayınızPUBLICATIONS

THESIS

[1].    I. H. Altas, "Control Strategies For Maximum Power Tracking And Energy Utilization Of  A Stand-Alone Photovoltaic Energy System", PhD Thesis, University of New Brunswick, Faculty of Engineering, Department of Electrical Engineering, Fredericton, New Brunswick, Canada, 1993.

[2].        I. H. Altas, "Girdap Akımı Kayıplarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Belirlenmesi -Calculation of Eddy Currents Using Finite Elements Method", MscE Thesis, Karadeniz Technical University, Department of Electrical and Electronics Engineering, Trabzon, 1988.

[3].        I. H. Altas, "Doğru Akım ve Alternatif Akım Motorlarının Kendi Aralarında  Paralel Çalışmaları - Parallel Operation of DC and AC Motors Among Themselves ", Final Year Project, Yıldız University - Kocaeli Engineering Faculty, Department of Electrical Engineering, Izmit, 1985.


LECTURE NOTES

(in Turkish)

[4].    A. S. Akpınar, İ. H. Altaş ve H. İ. Okumuş, “Elektrik ve Kontrol Alanı Laboratuar Deneyleri”, Ders Notları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik fakültesi Yayını, 2003, 200 sayfadan fazla.PAPERS PUBLISHED IN INTERNATIONAL JOURNALS
    

[5].    I. H. Altaş and A. M. Sharaf,  "A Fuzzy Logic Power Tracking Controller For A Photovoltaic Energy Conversion Scheme", Electric Power Systems Research Journal,  Vol.25, No.3, 1992, pp.227-238.

[6].       I.H. Altas and A.M. Sharaf,  "A Novel On-Line MPP Search Algorithm For PV  Arrays",  IEEE Transactions on Energy Conversion,  Vol. 11, No. 4, December 1996, pp. 748-754.

[7].       I. Eminoğlu and I.H. Altas,  "A Method To Form Fuzzy Logic Control Rules For A pmdc Motor Drive System", Electric Power Systems Research Journal,  Vol. 39, Issue 2, 1996, pp 81-87.

[8].       E. Kılıç ve I.H. Altas, "Power Factor Correction of Synchronous Motor Using Fuzzy Logic", Mathematical & Computational Applications,  Vol.1, No.1, 1996, pp. 66-72.

[9].       I. Eminoğlu and I.H. Altas, "The Effects of the Number of Rules on the Output of a Fuzzy Logic Controller Employed to a PMDC Motor", Computers and Electrical Engineering, Vol. 24, N0. 3-4, 1998, pp. 245-261. 

[10].   K. Erentürk,I. H. Altas, “Fault Identification in a Radial Power System Using Fuzzy Logic”, Instrumentatıon Scıence And Technology, Vol. 32, No. 6, pp. 641–653, 2004

[11].    M. K. Eker and I. H. Altas, “A fuzzy voltage regulator (FVR) for a stand-alone synchronous generator”, Electric Power Components & Systems, Volume 35, number 4, April 2007, pp.429-443.

[12].   A. M. Sharaf, W. Wang, and I. H. Altas, "A Novel Modulated Power Filter Compensator for Distribution Networks with Distributed Wind Energy" International Journal of Emerging Electric Power Systems, Volume 8, Issue 3, Article 6, 2007.

[13].   I. H. Altas and A. M. Sharaf, “A Generalized Direct Approach for Designing Fuzzy Logic Controllers in Matlab/Simulink GUI Environment”, International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, Int. J. IT&IC no.4 vol.1, 2007.

[14].   I. H. Altas and A. M. Sharaf, “Novel Maximum Power Fuzzy Logic Controller for Photovoltaic Solar Energy Systems”, Renewable Energy 33 (2008) 388–399.

[15].    I. H. Altas and H. Aydar, “A Real Time Computer Controlled Simulator for Control Systems”, Computer Applications in Engineering Education, Volume 16 Issue 2Pages 115 – 126, 2008.PAPERS PUBLISHED IN NATIONAL JOURNALS
      

[16].   İ. H. Altas, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye’deki Potansiyel",  Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi, Sayı 45, Şubat 1998 Sayısı, Sayfalar 58-63.

[17].   İ. H. Altas, "Fotovoltaj Güneş Pilleri: Eşdeğer Devre Modelleri ve Günışığı ile Sıcaklığın Etkileri", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi, Sayı 46, Mart 1998 Sayisi, Sayfalar 86-91. 

[18].   İ. H. Altas, "Fotovoltaj Güneş Pilleri: Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri ", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi, Sayı 47, Nisan 1998 Sayısı, Sayfalar 66-71.

[19].   İ. H. Altaş, "Fotovoltaj Güneş Pillerinin Maksimum Çıkış Gücünde İşletilmeleri", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi, Sayı 54, Kasım 1998 Sayısı, Sayfalar 76-83.

[20].   İ. H. Altaş, "Fotovoltaj Güneş Pilleri: Uygulama Örnekleri", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi, Sayı 60, Mayıs 1999 Sayısı, Sayfalar 26-29

[21].   İ. H. Altaş, "Bulanık Mantık: Bulanıklılık Kavramı", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi, Sayı 62, Temmuz 1999 sayısı, Sayfalar 80-85.

[22].   İ. H. Altaş, "Bulanık Mantık: Bulanık Denetim", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi,  Sayı 64, Eylül 1999 sayısı, Sayfalar 76-81.

[23].   İ. H. Altaş, "Statik Faz Kaydırıcılar : Genel Bir Bakış", Aylık  Kaynak Elektrik Dergisi, Eylül 1999 Sayısı ayfalar....

[24].   İ. H. Altaş, "Fotovoltaik Güneş Pilleri : Güç Denetimi İçin Bir Modelleme", Aylık  Kaynak Elektrik Dergisi, Kasım 1999 Sayısı, Sayfalar....

[25].   İ. H. Altaş, "Akıllı Güç Sistemleri", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi,  Sayı 66, Kasım 1999 sayısı, Sayfalar 56-60.

[26].   İ. H. Altaş, "Güç Sistemlerinin Denetiminde Bulanık Mantık:", Aylık 3e (Enerjı, Elektrik, Elektromekanik) Dergisi, Sayı 73, Haziran 2000,  Sayfalar:48-53. 

[27].   İ. H. Altaş, "Güç Sistemlerinin Denetiminde Bulanık Mantık:", Aylık Otomasyon Dergisi, Sayı 2000/09, Eylül 2000, Sayfalar 123-128. This paper is the same as the one before, but appeared in a different journal in Turkish.

[28].   K. Erentürk, İ. H. Altaş, Bulanık Mantık Tabanlı Bir Sayısal Koruma Rölesinin Tasarımı ve Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2002, Sayfalar 67-73.

[29].   H. Aydar, İ. H. Altaş, PC Denetimli bir DA/DA Kıyıcı, Otomasyon Dergisi, Ağustos 2002 sayısı, Sayfalar 100-104. 

[30].   H. Aydar, İ. H. Altaş, PC Denetimli bir DA/DA Kıyıcı, 3e-Electrotech dergisinin Ağustos 2002, Sayfalar 64-68.

[31].   O. Ö. Mengi ve I. H. Altas, “Hareketli Nesneler İçin Konum Tespiti ve İzleme Denetimi”, Otomasyon Dergisi, Bileşim yayınları, İstanbul, Mayıs 2006, 74-79.

[32].   I. H. Altas, “Bulanık denetleyici Simulatörü Kısım I-Tasarım”,Otomasyon Dergisi, Ağustos 2006, Sayfalar: 44-50.

[33].   A. F. Güven, I. H. Altas ve O. Ö. Mengi, “PWM İşaretinin Mikroişlemci İle Üretimi ve Denetimi”, Otomasyon Dergisi, Ağustos 2006, Sayfalar: 128-133.

[34].   I. H. Altas, “Bulanık denetleyici Simulatörü Kısım I-Tasarım/2”,Otomasyon Dergisi, Eylül 2006, Sayfalar: 118-120.

[35].   I. H. Altas ve H. Aydar, “Bulanık denetleyici Simulatörü Kısım II-Simulatör”,Otomasyon Dergisi, Eylül 2006, Sayfalar: 52-57.

[36].   N. Gursel, I. H. Altas, and L. Gumusel, “Otobüs Süspansiyon Sisteminin Bulanık Mantıkla Kontrolü”, Otomasyon Dergisi, Bileşim Yayınları, İstanbul, Şubat 2007, Sayfalar:202-206.

[37].   I. H. Altas, “Bulanık Mantık Denetleyici: Matlab/Simulink Ortamı için Bir Modelleme”, Otomasyon Dergisi, Bileşim Yayınları, İstanbul, Mart 2007, Sayfalar: 58-62.

[38].   I. H. Altas, “Kontrol Sistemleri Sanal Laboratuarı: Denetleyiciler”, Otomasyon Dergisi, Bileşim yayınları, Haziran 2007, Sayfalar:194-202.

[39].   I. H. Altas, “Endüvi Kontrollü DA Motorlarının Modellenmesinde Sebep-Sonuç Yaklaşımı”, Otomasyon Dergisi, Bileşim yayınları, Ocak 2008, Sayfalar: 186-190.

[40].   I. H. Altas, “Endüvi ve Uyarma Birleşik Kontrollü DA Motorlarının Modellenmesinde  Sebep-Sonuç Yaklaşımı”, Otomasyon Dergisi, Bileşim yayınları, Mart 2008, Sayfalar: 102-110.

[41].   E. Özkop, I. H. Altas, A. M. Sharaf, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Bir Rüzgâr Enerji Üretim Sisteminde Gerilim ve Güç Kalitesinin Artırılması”, 3e-Electrotech, Mart 2008, Sayfalar: 176-182.

[42].   E. Özkop, I. H. Altas, A. M. Sharaf, “Dalga Enerjisi: Dünü, Bugünü ve Yarını”, 3e-Electrotech, Mayıs 2008, Sayfalar: 154-160.

[43].   I. H. Altas, E. Özkop, A. M. Sharaf, “Güneş Enerjili Bir Aracın Modellenmesi ve Denetimi”, Otomasyon Dergisi, Bileşim yayınları, Temmuz 2008, Sayfalar: 204-208.PAPERS PRESENTED & PUBLISHED IN INTERNATIONAL CONFERENCES
       

[44].   I. H. Altas and S. Akpınar, "Computer Analysis of a Dynamic System Consisting of a Load and Two Induction motors Connected in Parallel Both Electrically and Mechanically", The Proceedings of 22nd Southeastren Symposium on Systems Theory. March 11-13, 1990, Cookeville, Tennessee, pp.279-283.

[45].   I. H. Altas and A. M. Sharaf, "Modified Induction Motor Drive Speed Control Strategies For Loss Reduction and Efficiency Enhancement", The Proceedings of the 23rd Southeastren Symposium on System Theory, March 10-12, 1991, Columbia, South Carolina, pp. 39-44.

[46].   I. H. Altas and A. M. Sharaf, "A Solar Powered Permament Magnet DC Motor Drive Scheme", The Proceedings of the 17th Annual Conference of the Solar Energy Society of Canada Inc., June 21-26, 1991, Toronto, Ontario-Canada, pp. 65-70.

[47].   I. H. Altas and A. M. Sharaf, "Efficiency Enhancement of Induction Motor Drives Via Voltage-Frequency Control", The proceedings of The Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, September 25-27, 1991, Quebec City,Quebec, Canada, pp. 11.2.1-11.2.4.

[48].   I. H. Altas and A. M. Sharaf, "A Chopper Controlled DC-Series Motor Drive System Powered From A Solar Cell Array", The proceedings of The Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, September 13-15, 1992, Toronto, Ontario, Canada, pp.WA8.30.1-WA8.30.4.

[49].   M. Sharaf and I. H. Altas, "A Multi-Zonal Rule Based Variable Structure Speed Control Scheme for DC Motors", The proceedings of The Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, September 13-15, 1992, Toronto, Ontario, Canada, pp.TA8.19.1-TA8.19.4.

[50].   I. H. Altas and A. M. Sharaf, "A Photovoltaic System Maximum Energy Tracking Via a Fuzzy Logic Controller", International Conference on Power Engineering, IPEC'93, 18-19 March, 1993, Singapore.

[51].   I. H. Altas and A.M. Sharaf "A Novel Fuzzy Logic Controller For Maximum Power Extraction From a PV Array Driving a Three-phase Induction Motor",  7th Mediterranean Electrotechnical Conference, Antalya, Turkey, April 12-14, 1994, pp. 853-856.

[52].   S.S. Gurleyik, S. Akpinar, and I.H. Altas, "Sensorless Speed-Load Estimation and Control of a Permanent Magnet dc Motor Based on Fuzzy Set Theory", 2. International Mechatronic Design and Modeling Workshop, METU-Ankara, Turkey, November 13-17, 1995, pp. 97-106.

[53].   Aksoy, I. H. Altas, and M.K. Eker, "A Reduced Order Rotor Time Constant and Flux Estimator of Vector Controlled Induction Motor", 8th Mediterranean Electrotechnical Conference,  Melecon'96, Bari, Italy, May 13-16, 1996, pp. 274-277.

[54].   E.Gulay and I. H. Altas, "Fuzzy Logic Controlled VAR Compensation in Electric Power Systems", Proceedings of the 1st Symposium on Mathematical & Computational Applications, November 19-21, 1996, Manisa- Turkey, pp. 61-66.

[55].   I. H. Altas, "A Fuzzy Logic Controlled Tracking System For Moving Targets", 12th IEEE International Symposium on Intelligent Control, ISIC'97, July 16-18, 1997, Istanbul, Turkey, pp.43-48.

[56].   I. H. Altas, "A fuzzy logic based door position control system", The proceedings of the 3rd International Mechatronic Design and Modeling Workshop, 15-18 September 1997, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, pp.107-116.

[57].   I. H. Altas, "Stabilization of a two-link robot manipulator using fuzzy logic", The proceedings of the 3rd International Mechatronic Design and Modeling Workshop, 15-18 September 1997, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, pp.41-51.

[58].   I. H. Altas "The Effects of Fuzziness in Fuzzy Logic Controllers", 2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, August 6-7 1998, Sakarya University, SAKARYA, TURKEY, pp.211-220.

[59].   M.K. Eker and I. H. Altas, "A Fuzzy Logic Based Load-Frequency Controller for a Stand-alone Synchronous Generator", 2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, August 6-7 1998, Sakarya University, SAKARYA, TURKEY, pp.145-154.

[60].   I. H. Altas "A Simplified Dynamic Model for the Control of PV Array-PMDC Motor Scheme, "International Conference on Electrical Machines- ICEM'98, 2-4 September 1998, ISTANBUL TURKEY,, pp.1190-1195.

[61].   I. H. Altas "A Fuzzy Logic Controlled Static Phase Shifter for Bus Voltage Regulation of Interconnected Power Systems", International Conference on Electrical Machines, 2-4 September 1998, ISTANBUL TURKEY, pp.66-71.

[62].   I. H. Altas and J. Neyens, “A Fuzzy Logic Load-Frequency Controller for Power Systems”, Mathematical Methods in Engineering, International Symposium, MME06, April 27-29, 2006, Cankaya University, Ankara, Turkey.

[63].   N. Gürsel, I. H. Altas ve L. Gümüşel, “Fuzzy Control Of A Bus Suspension System”, Proceedings of 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya University, Turkey, May 29-31, 2006: 1170-1177.

[64].   I. H. Altas and J. Neyens, “A Fuzzy Logic Decision Maker and Controller for Reducing Load Frequency Oscillations in Multi-Area Power Systems”, 2006 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 18-22 June 2006, Montreal, Canada, ISBN: 1-4244-0493-2.

[65].   I. H. Altas and A. M. Sharaf, and H. Aydar, “Self Based/ Project Based Learning and Role of Virtual Laboratory in Engineering Education “,  AEAS Conference, Cairo, Egypt, Dec. 25-27, 2006.

[66].   I.H. Altas and A. M. Sharaf, “A Photovoltaic Array Simulation Model for Matlab-Simulink GUI Environment”, the International Conference on Clean Electrical Power, ICCEP’07,Capri, Italy.

[67].   A. M. Sharaf, A. Aljankawey and I.H. Altas, “A Novel Voltage Stabilization Control Scheme for Standalone Wind Energy Conversion Systems ”, the International Conference on Clean Electrical Power, ICCEP’07, Capri, Italy.

[68].   A. M. Sharaf, W. Wang, and I.H. Altas, “A Novel Modulated Power Fılter Compensator For Renewable Dıspersed Wınd Energy Interface”, the International Conference on Clean Electrical Power, ICCEP’07,  Capri, Italy.

[69].   I.H. Altas and A. M. Sharaf, “A Novel Photovoltaıc On-Lıne Search Algorıthm For Maxımum Energy Utılızatıon”,  the International Conference on Communication, Computer and Power (ICCCP'07), Oman.

[70].   A. M. Sharaf, E. Elbakush, and I.H. Altas, “A Predictive Dynamic Controller for PMDC Motor Drivers”, the Fifth International Conference on Industrial Automation, École de technologie supérieure (Université du Québec), Montreal, Quebec, Canada, June 11-13, 2007.

[71].   I. H. Altaş and A. M. Sharaf, “Novel Control Strategies Via Load Matching For Maximum Energy Utilization In Photovoltaic Energy Systems”, 2007 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vancuver, Canada.

[72].   A. M. Sharaf , E. Elbakush, I. H. Altas, “A Dynamic Error Driven PId Controller For Pmdc Motor Drives Fed By Non-Constant Voltage Sources”, 2007 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vancuver, Canada.

[73].   A. M. Sharaf , W. Wang, I. H. Altas, “A Wind Energy Conversion Scheme Utilizing FACTS”, 2007 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vancuver, Canada.

[74].    A.M. Sharaf, E. Elbakush, I. H. Altas, and H. I. Okumus, “A Swıtched Mode Sımulatıon Model For A Pmdc Motor Scheme Controlled By Predictive Dynamic Controller”, the first International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC),May 3-5, 2007, Antalya, Turkey.

[75].    I.H. Altas and A. M. Sharaf, “A Photovoltaic Array Simulation Model for Matlab-Simulink GUI Environment”, the International Conference on Clean Electrical Power, ICCEP’0, May 21-23, 2007, Capri, Italy.

[76].    A. M. Sharaf, A. Aljankawey and I.H. Altas, “A Novel Voltage Stabilization Control Scheme for Standalone Wind Energy Conversion Systems ”, the International Conference on Clean Electrical Power, ICCEP’07, May 21-23, 2007,  Capri, Italy.

[77].    A. M. Sharaf, W. Wang, and I.H. Altas, “A Novel Modulated Power Fılter Compensator For Renewable Dıspersed Wınd Energy Interface”, the International Conference on Clean Electrical Power, ICCEP’07,  May 21-23, 2007, Capri, Italy.

[78].    I. H. Altaş and A. M. Sharaf, “A Novel GUI Modeled Fuzzy Logic Controller for a Solar Powered Energy Utilization Scheme”, the 13th International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems (ICENES2007),June 3-8, 2007, Istanbul, Turkey.

[79].    A. M. Sharaf, E. Elbakush, and I.H. Altas, “A Predictive Dynamic Controller for PMDC Motor Drivers”, the Fifth International Conference on Industrial Automation, École de technologie supérieure (Université du Québec), Montreal, Quebec, Canada, June 11-13, 2007.

[80].    E. Elbakush, A.M. Sharaf, I. H. Altas, “An Efficient Tri-loop Controller for Photovoltaic Powered Four-wheel Electric Vehicle”, The 4th International Conference on Innovations in Information Technology, November 18 – 20, 2007, Madinat Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates.

[81].    I. H. Altas and A.M. Sharaf, “A Solar Powered Fuzzy Logic Tracking Controller for Moving Targets”, the 5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 5-9 December 2007, Bursa, Turkey.

[82].    A.M. Sharaf, E. Elbakush, I. H. Altas, “A Variable Structure Sliding Mode Controller for PV-Powered PMDC Motor Drives”, the 5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 5-9 December 2007, Bursa, Turkey.

[83].    A.M. Sharaf, E. Ozkop, I. H. Altas, “A Hybrid Photovoltaic PV Array Battery Powered EV-PMDC Drive Scheme”, Electrical Power Conference 2007, ECP2007, Renewable and Alternative Energy Resources, 25-26 October 2007, Quebec, Canada.

[84].    A.M. Sharaf, I. H. Altas, E. Ozkop, “Voltage and Energy Utilization Enhancement in a Stand-alone WECS Using a Fuzzy Logic Controlled SPWM Converter Interface Scheme”,  the 12th International Middle East Power Systems Conference, MEPCON’2008, 12-15 March 2008, Aswan, Egypt.

[85].    A.M. Sharaf, I. H. Altas, E. Ozkop, “Voltage and Energy Utilization Enhancement in a Stand-alone WECS Using a Fuzzy Logic Controlled PWM-Switched Dynamic Capacitor Compensation”, the 21st Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, CCECE 2008, 4-7 May 2008, Ontario, Canada.PAPERS PRESENTED & PUBLISHED IN NATIONAL CONFERENCES
        

[86].         S. Akpınar and İ. H. Altaş, "Aynı Şebeke ve Aynı Mile Bağlı İki Asenkron Motorun Geçici ve Sürekli Hal Çalışma Durumlarının incelenmesi", Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi, 20-24 Haziran 1988, sayfalar: 210-218. 

[87].         İ. H. Altaş and A. M. Sharaf, "Asenkron Motor Giriş Gücünün Optimal Voltaj/Frekans Kontrolü İle Azaltılması", BILCON'91, Temmuz 15-16, 1991, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Sayfalar: 88-91. 

[88].         S.S. Gürleyik, S. Akpınar, ve İ.H. Altaş, "Hız ölçmeksizin Sürekli Mıknatıslı Doğru Akım Motorunun Yük Kestirimi ve Bulanık Denetimi", 2. Endüstriyel Otomasyon'95 Sempozyumu, Mecidiyeköy, İstanbul, 30-31 Mart, 1995, Sayfalar 335-344. 

[89].         M.K. Eker ve İ.H. Altaş, "Bulanık Mantıkla Kontrol Edilen Sayısal Bir Koruma Rölesi", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa, 11-17 Eylül, 1995, Sayfalar 172-175. 

[90].         İ.H. Altaş, "Güneş Pili Panellerinde Maksimum Çalışma Gücünün Değişik Ortam Koşullarında Belirlenmesi",  GAP I. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, Urfa, 29 Mayıs - 1 Haziran, 1996, Sayfalar 648-653. 

[91].         İ.H. Altaş ve M.K. Eker, "Filitre Parametreleri ve Anahtarlama Anlarının Bir Güç Sistemi Modeli Üzerindeki Etkileri", GAP I. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, Urfa, 29 Mayıs - 1 Haziran, 1996, Sayfalar 642-647. 

[92].         İ. H. Altaş, S. Aksoy ve E. Gülay, "Bilgisayarla Denetlenen Bir Sistemde  Örnekleme Aralığı ve İşlemsel Gecikmelerin Kararlılık Sınırları, Frekans Tepkesi ve Duyarlılık Üzerindeki Etkileri" Süleyman Demirel Üniversitesi, IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1-2 Haziran 1996, Sayfalar 11-14. 

[93].         İ. H. Altaş, "Bulanık Sayı Fonksiyonlarının Bulanık Denetime Etkileri", Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, 31 Aÿustos- 6 Eylül 1997, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,Sayfalar 55-58. 

[94].         İ. H. Altaş ve W. J. Simolinski, "Doğrusal Olmayan Yük Değişimlerinin Geçici Kararlılık Üzerindeki Etkileri", Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 7. Ulusal Kongresi, 31 Ağustos- 6 Eylül 1997, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Sayfalar 516-519. 

[95].         İ.H. Altaş ve M.K. Eker, "Bulanık Mantık Denetimli Bir Statik Faz Ayarlayıcı", ELMEKSEM` 97 - Bursa IV. Elektromekanik Sempozyumu, 17-21 Aralık 1997, Bursa, Sayfalar: 314-317.

[96].         M.K. Eker ve İ.H. Altaş, "Şebeke Bağlantılı Bir Senkron Generatörün Bilgisayar Benzetimi ve Dinamik Davranışının İncelenmesi", ELMEKSEM` 97 - Bursa IV. Elektromekanik Sempozyumu, 17-21 Aralık 1997, Bursa, Sayfalar: 251-254.

[97].         İ.H. Altaş, "Sabit Girişli Bir Sayısal Denetleyicinin Durum Geri Beslemeli Quadratik Optimal Tasarımı", GAP II. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, Urfa, 7-10 Mayıs 1998, Sayfalar: 533-539.

[98].         İ.H. Altaş, "Sinüsoidal Girişli Bir Sayısal Denetleyicinin Durum Geri Beslemeli Quadratik Optimal Tasarımı"GAP II. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, Urfa, 7-10 Mayıs 1998, Sayfalar: 540-545.

[99].         A. Özen, S.Akpınar, ve İ.H. Altaş, "Senkron Makinaların Uyarma Sistemlerinin Bulanık Mantıkla Denetimi", TOK`98- Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatık Kontrol Ulusal Toplantısı, 15-16 Ekim  1998, Istanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul,  Sayfalar 265-272.

[100].     M.K. Eker ve İ.H. Altaş, "Senkron Generatör Geriliminin Bulanık Mantık Teorisi Kullanarak Denetimi", TOK`98- Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatık Kontrol Ulusal Toplantısı, 15-16 Ekim  1998, Istanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul,  Sayfalar 273-278.

[101].     İ. H. Altaş, "Bulanık Mantık Denetimli Bir Güç Uyartım Sistemi", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, 6-12 Eylül 1999, Gaziantep, Sayfalar 658-661. 

[102].     B. Dizdaroğlu, İ. H. Altaş ve A. Gangal,  "Bulanık Mantık Tabanlı Parametre Kestirimi Ve Sayısal Koruma Rölelerine Uygulanması", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, 6-12 Eylül 1999, Gaziantep, Sayfalar 681-684. 

[103].     E. Özkop, İ. H. Atlaş, A. S. Akpınar, Bulanık Mantık denetleyicili Güç Sistem Uygulaması,  ELECU’2004, Elektrik-Elektronik-Bilgisyara Mühendisliği Sempozyumu,  8-12 Aralık 2004, Bursa, Sayfalar 272-276.

[104].     A. Özen, B. Soysal, İ. Kaya ve I. H. Altas, “OFDM Tabanlı Haberleşme Sistemlerinde Kanal      Kestirimi ve Denkleştirme İçin Zaman Bölgesi Bulanık Kontrol Kurallarının Üretilmesi”, IEEE 14. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 17-19 Nisan 2006, Antalya, Türkiye.

[105].      H. Aydar ve I. H. Atlas, “Eğitim Amaçlı Bulanık Mantık Denetleyici Simülatörü”, ASYU 2006 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 31 Mayıs-2 Haziran 2006, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 141-145.

[106].      A. Özen, B.Soysal, İ.H.Altaş, “Bulanık Sayı Fonksiyonlarının Kanal Kestirimi ve Kanal Denkleştirme Üzerine Etkileri”, URSI 2006 Türkiye 3. Bilimsel Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6 Eylül 2006.

[107].     O. Ö. Mengi and I. H. Altas, “Fotovoltaik Güneş Pilleri İçin Genel Amaçlı Bir  Matlab/Simulink GUI Modeli”, Genç Araştırmacılar Ulusal Mühendislik ve Eğitim Sempozyumu (UMES 2007), Kocaeli Üniversitesi, 20-21-22 Haziran 2007.

[108].     A. M Sharaf, I. H. Altas, E. Ozkop, “Elektrikli Araçlar İçin Çift Çevrim Destekli DA Motor Kontrol Uygulaması”, XII. EEBB Mühendisliği Ulusal Kongresi Ve Fuarı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. Kasım 14–18, 2007.

[109].     E. Ozkop, I. H. Altas, “Bulanık Mantık Denetleyici ile Aktif Otomobil Süspansiyon Denetimi”, XII. EEBB Mühendisliği Ulusal Kongresi Ve Fuarı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. Kasım 14–18, 2007.

[110].     I. H. Altas, “İteratif Yakınsamalar İçin Bulanık Mantık Hızlandırıcı”, ASYU 2008 - Akilli Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamalari Sempozyumu, 18 - 20 Haziran 2008, Isparta.

[111].     E. Ozkop, I. H. Altas, “Güç Sistemlerinde Bulanik Mantik Denetleyicili Yük Frekans Kontrolü”, ASYU 2008 - Akilli Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamalari Sempozyumu, 18 - 20 Haziran 2008, Isparta.

[112].     K. Yanmaz, I. H. Altas, O. O. Mengi, “Çok Bölgeli Güç Sistemlerinde Yük Frekans Kontrolünün Bulanik Mantik Denetleyici İle Gerçekleştirilmesi”, ASYU 2008 - Akilli Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamalari Sempozyumu, 18 - 20 Haziran 2008, Isparta.

[113].     K. Yanmaz, I. H. Altas, O. O. Mengi, “Otomobiller İçin Bulanık Mantık Tabanlı Hız Sabitleyici Bir Sistem”, ASYU 2008 - Akilli Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamalari Sempozyumu, 18 - 20 Haziran 2008, Isparta.Technical Reports on Regional Issues  in Turkish
       

[114].     Yüzer - Gezer Elektrik Santralleri Ve Doğu Karadeniz'e Konuşlandırılmaları, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının isteği üzerine resmi olarak hazırlanmıştır. Aralık 2000.