Elektrik Güç SistemleriYenilenebilir Enerji Kaynakları

Akıllı Sistemler

Güç sistemlerinin dinamiği, kontrolü ve kararlılığı
Güç sistemlerinin analizi, yük akış problemleri
Güç sistemlerinin korunması
Güç dağıtım sistemleri
Güç sistemlerinin optimum işletilmesi
Güç sistemlerinde kestirim problemleri
Güç sistemlerinim akıllı denetimi
Photovoltaik güneş enerjisi ve uygulamaları
Rüzgar enerjisi ve uygulamaları
Yakıt pili ve uygulamaları
Dalga enerjisi ve uygulamaları
Bulanık Mantık ve uygulamaları
Neural Bulanık sistemler ve uygulamaları
Genetik Algoritmalar ve uygulamalrı
Akıllı kontrol sistemleri