Menu

RESEARCH


Research Areas
 

 • Analysis, Dynamics and Control of Electrical Power Systems
 • Renewable Energy Systems (Photovoltaic, Wind and Wave)
 • Fuzzy Logic
 • Intelligent Control Systems
 • Automatic Control Systems
 • Flexible AC Transmission Systems (FACTS)
 • Distributed Networks
 • Smart Power Distribution Networks
 • Smart Grids
 • Energy Management and Energy Efficiency

Projects (Only those with Management Task are written)

 

 1. “Elektrik Güç Sistemleri İçin Yeni Bir Koruma Rölesi Ve Bunun Bulanik Mantikla Denetimi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje Kodu: 96.112.004.7.
 2. “Elektrik Şebekesine Uzak Yerleşim Birimlerinde Alternatif Bir Elektrik Enerji Kaynağı Olarak Güneş Enerjisinin Kullanılması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje Kodu: 96.112.004.9.
 3. “Akıllı Güneş Evi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje Kodu: 2004.112.004.03.
 4. Doğu Karadeniz Bölgesinde Dalga Enerjisinden Enerji Dönüşüm Sisteminin Araştırılması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje Kodu: 2008.112.004.1.
 5. FV/Rüzgar ve Yakıt Pillerinden Oluşan Birleşik Elektrik Enerjisi Üretim Sistemi için Yüksek Güç Kalitesi Sağlayan Bir Tasarım”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje Kodu: 2008.112.004.2.
 6. Göz Kamaştırmayan Araç Farı”, SANTEZ 00279.STZ.2008-1 kodlu proje.
 7. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Laboratuvarları Altyapısının İyileştirilmesi”, Altyapı projesi. Proje Kodu: FAY-2016-5488. (2016-2017).
 8. “Dalga Enerji Sistemlerinde Elektrik Gücü Üzerindeki Düzensiz Dalga Etkilerinin Akıllı Kompanzasyon Yöntemleriyle Giderilmesi”, Ar-Ge Projesi. Proje Kodu: FBA-2014-5168.
 9.  “Paralel Mekanizmalı Bir Rehabilitasyon Robotunun Tasarımı Ve İnsan-Makine Etkileşimli Denetimi”, TÜBİTAK 3001- Başlangıç AR-GE projesi. Proje Kodu: 114E025.
 10.  “Şebeke Bağlantılı FV Güneş Enerji Sistemine Sahip Konutlarda Akıllı Güç Tüketimi ve Enerji Yönetimi”, TÜBİTAK 1001 projesi. Proje Kodu: 115E943.
 11. Doğu Karadeniz’de dalgadan elektrik enerjisi üretimi” DOKAP 2015D000050, 2018 - Devam ediyor. Sistemin denize kurulumu sırasında çıkan fırtına ve dalgalar hasara yol açmış olup, tamamlanması için ek bütçe arayışları sürmektedir.)
 12. Limana vuran deniz dalgasından elektrik üreten yeni bir sistem”, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, (KTÜ-BAP), (2019 - 2020)
 13. Belirsizlik İçeren Kesintisiz Güç Kaynaklarının Model Öngörülü Kontrolü“, TÜBİTAK 1002 Projesi, Doktora Öğrencisi tez çalışması içindir. 2020-2021,
 14. "Enerji Sürekliliği için Gölge Etkili Fotovoltaik Sistemlerin Şebeke/Yük Entegrasyonu", TÜBİTAK 1001 Projesi. Ocak 2023 - Devam ediyor.

 

Supervised Doctoral Theses (Completed)
 

 1. Mehmet Kubilay Eker (2005), “Senkron Generatör Uyarma Devresinin Bulanık Mantıkla Denetimi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 2. Onur Özdal Mengi (2011), “Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Süreklilik İçin Akıllı Bir Enerji Yönetim Sistemi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 3. Emre Özkop (2012), “An Intellıgent Controlled Novel Power Condıtıonıng For Wave Energy Converter Systems”, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 4. Serhat Duman (2015), “Fotovoltaik Günej Enerji Sistemleri Uygulamalarınde Kontrol ve Optimizasyon”, Kocaeli Üniversitesi, İkinci Danışman olarak görev yapılmıştır.
 5. Mustafa Şinasi Ayas (2017), “Paralel Mekanizmalı Bir Rehabilitasyon Robotunun Tasarımı ve İnsan-Makine Etkileşimli Denetimi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 6. Erdinç Şahin (2017), “Dalga Enerji Sistemlerinde Elektrik Gücü üzerindeki Düzensiz Dalga Etkilerinin Akıllı Kompanzasyon Yöntemleriyle Gidrilmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 7. Kenan Yanmaz (2018), “Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinde Yeni Ve Akıllı Bir Statcom Tasarımı Ve Uygulaması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 8. Recep Çakmak (2018), “Akıllı şebekelerde fotovoltaik güç üretim sistemine sahip konutlar için akıllı talep yönetim sistemi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 9. Yahya Danayiyen (2021), “Kesintisiz güç kaynaklarında model öngörülü kontrol ve akıllı karar verici uygulamaları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 10. Yeşim Aysel Baysal, (2022), “Yılan robotun öğrenme tabanlı adaptif hareket kontrolü”, Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Supervised Master's Theses (Completed)

 

 1. Erdal Kılıç, (1996),  "Senkron Motor Güç Katsayısının Bulanık Mantık ile Denetimi", Karadeniz Teknik Üniversitesi. 
 2. Ersan Gülay, (1996), "Elektrik Güç Sistemlerinde Reaktif Gücün Bulanık Mantık Denetimli Statik Var Sistemlerinden Karşılaştırma", Karadeniz Teknik Üniversitesi. 
 3. Mehmet Kubilay Eker, (1997), "Elektrik Güç Sistemlerinde Bulanık Mantık Tabanlı Yük Frekans Denetimi ve Bir Sayısal Mesafe Rölesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 4. Bülent Uzun, (2001), "Güç Sistemlerinde Kararlılık Problemi İçin Bulanık Mantık Yaklaşımı", Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 5. Ergül Uçar,  (2003), "Güç Sistemlerinin Optimizasyonunda Genetik Algoritmaların Kullanılması", Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 6. Murat Gürler, (2004), "Güç Dağıtım Hatları İçin Rf Tabanlı Diferansiyel Koruma", Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 7. Onur Özdal Mengi, (2004),  "Hareketli Nesne İzleme Ve Konum Denetimi", Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 8. Aykut Fatih Güven, (2004), "PWM işaretlerinin bilgisyarlarla üretilip denetlenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 9. Murat Esen, (2006), “Bulanık Mantık Destekli Güç Akış Analizi” Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 10. Kenan Yanmaz, (2011), “Bulanık Sonuçlandırma Tabanlı Bir Güç Filtresi ve Dinamik Gerilim Regülatörünün Bir Fazlı Mikro Rüzgar Güç Üretim Sistemlerine Uygulaması” Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 11. Mustafa Şinasi Ayas, (2012), “Sistem Simülasyonu Ve Kontrolü İçin İnteraktif Sanal Laboratuvar” Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 12. Recep Çakmak, (2012), “Fotovoltaik Güç Üretim Sistemleri İçin Bulanık Mantık Tabanlı Maksimum Güç Noktası Takip Sistemi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 13. Göksu Görel, (2013), “Şebeke Bağlantısız FV-YP Birleşik Sistemleri İçin Anahtarlamalı Bir Güç ve Gerilim Düzenleyici”, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 14. Amir Hossein Hajisalem, (2013), “Rüzgar/FV Güneş Enerji Sistemleri İçin PID Kontrol Parametrelerinin GA ve PSO İle Optimizasyonu”, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 15. Yahya Danayiyen, (2013), “Model Öngörülü Kontrol Yönteminin Örneklerle Karşılaştırmalı İncelenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 16. Halit Ufacık, (2013), “Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güç Sistemi İçin Pso Tabanlı Aktif Güç Filtresi Kullanılarak Sabit Da Gerilimi Eldesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 17. Oğuzkağan Alıç, (2014),  "Senkron Motor Güç Katsayısının Bulanık Mantık ile Denetimi", Karadeniz Teknik Üniversitesi. 
 18. Reza Mirzapour, (2014), "Elektrik Güç Sistemlerinde Bulanık Mantık Tabanlı Yük Frekans Denetimi ve Bir Sayısal Mesafe Rölesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 19. Yeşim Aysel Baysal, (2016), " Dağıtım Şebekelerinde Güç Kalitesi için Optimum Kapasitör Yerinin ve Değerinin Belirlenmesi ", Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 20. Sibel Çevik, (2018), “FV Şabeke Bağlantılı Sistemlerde Optimum Enerji Yönetimi için YSA Tabanlı Yük Planlaması”
 21. Ahsen Ulutaş, (2018), “FV Şabeke Bağlantılı Sistemlerde Optimum Enerji Tüketimi İçin Neuro Fuzzy Tabanlı Üretim Planlaması”
 22. Büşra Özgenç, (2019), “Şebeke bağlantılı fv sistemlerde gölgelenme etkisinin incelenmesi ve güç kayıplarının azaltılması.”
 23. Jamil Dabbah (2020), “İki tekerlekli mobil robotun denge kontrolü”
 24. Jose Eduardo Urrea Cabus (2021), "Dağıtık elektrik şebekelerindeki arızaların tespiti için makine öğrenimi"


 

Supervised Doctoral Theses (Ongoing)

 1. Sibel Çevik, “Optimum enerji yönetimi için akıllı kestirimler”,  Devam ediyor
 2. Büşra Özgenç, “Enerji Sürekliliği için gölge etkili Fotovoltaik Sistemlerin Şebeke/Yük Entegrasyonu”, Devam ediyor.
 3. Arif Emre Özdemir, “Akıllı şebekelerde kontrol siber güvenliği”, Devam ediyor.
 4. Göktürk Öztürk, “Mikro şebekelerde bara gerilimi osilasyonlarının sönümü için elektriksel yay uygulamaları”, Devam ediyor.
 5. Mohammad Baghdadi, "Dağıtık Güç Şebekelerinde Bara Gerilimi Kararlılığı için Akıllı Yaklaşımlar", Devam ediyor.
 6. İbrahim Arslanoğlu, Henüz yeterlilik sınavına girmedi.
 7. Emrecan Bingöl, Henüz yeterlilik sınavına girmedi.
 8. Zeliha Aydın, Henüz yeterlilik sınavına girmedi.

Supervised Master's Theses (Ongoing)

 1. Aysun Baytar (On thesis)
 2. Zehra Reyhan Şahin (On thesis)